Wolne zawody

Potrzebnym jest także zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w wysokości dochodów za ostatnie 3 miesiące lub kserokopie deklaracji PIT-5 za ostatnie 6 miesięcy wraz z dowodem wpłaty. W przypadku osób wykonujących wolny zawód, jak fotografik, malarz, artysta wymagany jest dowód osobisty oraz drugi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, zaświadczenie z US stwierdzające, od kiedy dana osoba jest rejestrowana i jaki osiąga dochód, zaświadczenie z US o nie zaleganiu z podatkami.