Koszty kredytu

Zaciągnięcie kredytu to nie tylko miły zastrzyk finansowy i dostosowanie się do warunków umowy, gdyż musimy ponieść przy tym również spore koszty. Jednym z głównych kosztów dla kredytobiorcy są odsetki z tytułu spłaty kredytu. Wysokość odsetek jest różna dla różnych kredytów i placówek, które nam ich udzielają. W dużej mierze zależą one od marży, czyli różnicy zysku ze sprzedaży a ceny sprzedaży, która jest stała podczas całego okresu kredytowania oraz od stawki referencyjnej, która jest zmienna przy kredytach mieszkaniowych w okresach krótkoterminowych trzy lub sześciomiesięcznych. Podejmując decyzję o zaciągnięciu kredytu należy wysłuchać wielu ofert i nie spieszyć się z decyzją.