Kredyt inwestycyjny -spłacanie

Korporacja potrzebuje środków finansowych na rozwój. Jednakże nie w każdym przypadku oszczędności wystarczają na wyprodukowanie planów. Naówczas konieczny jest kredyt inwestycyjny, jaki może zaciągnąć przy tym osoba fizyczna prowadząca aktywność gospodarczą, np. na remont gmachu firmowego, zakup używanego samochodu, kupno komputera, drukarki, kseokopiarki.

Kredyt inwestycyjny finansuje krótko mówiąc zakup, przedsięwzięcie (np. budowę kolejnej hali wytwórczej, budowę rurociągu, hali przeładunkowej), jakie powiększą mająteczek trwały. Często jest on zaciągany przez firmy i opiewa na duże sumy.

Dzięki pozyskanym taką metodą środkom firma może sfinansować lokatę według materialnym (zakup narzędzi, środków trwałych, narzędzi, narzędzi, budowę, rozwinięcie, modernizację budowli biznesowych bądź wiążących się z prowadzoną działalnością gospodarczą), niematerialnym (zakup obligacji państwowych) oraz pieniężnym (zakup udziałów innego przedsiębiorstwa bądź jego przejęcie).

Starając się o kredyt inwestycyjny, właściciel firmy, ma obowiązek udokumentować własną wypłacalność, skuteczność ekonomiczną (przedstawić zabezpieczenia) oraz dodatkowo przedstawić najmniejsze elementy projektu: uzasadnić jego przymus, zaprezentować przewidywany zysk, kosztorys, biznesplan, analizy ryzyka, itd.

kredyt inwestycyjny może posiadać charakter opłacania jednego, konkretnego projektu i jest wypłacany w transzach bądź mieć postać linii kredytowej, z której finansuje się bieżące potrzeby, plany, cele.