Zakres obowiązków KNF

Zakres obowiązków Komisji nadzoru finansowego obejmuje:

  • aktywna obecność w procesie powstawania aktów prawnych dotyczących działania KNF;
  • działalność służącą rozwojowi rynku finansowego oraz podnoszeniu jego konkurencyjności;
  • inicjowanie czynności mających na celu prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego;
  • działalność edukacyjną i informacyjną w dziedzinie funkcjonowania rynku finansowego;
  • umożliwianie rozwiązywania sporów powstających między podmiotami działającymi w branży finansowym oraz między podmiotami i ich klientami;
  • realizowanie innych, ustawowo określonych dla KNF zadań.

Published by