Fundusze unijne

Stan progresu rejonów Unii europejskiej nie jest jednakowy. Rozbieżności występują pomiędzy poszczególnymi krajami, niemniej jednak także wśród regionów poszczególnych państw. Po rozszerzeniu Unii w 2004r. kontrasty jeszcze bardziej stały się widoczne.

W tej sytuacji zdecydowano o prowadzeniu polityki regionalnej, czyli działań finansowanych ze wspólnego budżetu, mających na celu ograniczenie zróżnicowania poziomu rozwoju Unii.

Cała strategię redukowania różnic nazwano polityką spójności. Polityka spójności, ażeby osiągać indywidualne założenia, musi dysponować należytymi narzędziami. W takim celu utworzono kapitały strukturalne. W unijnej perspektywie finansowej na lata 2007-2013 funkcjonują dwa kapitały strukturalne: Europejski Fundusz Postępu Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS) oraz Fundusz Spójności.

Published by