Wymagane dokumenty

Kredytobiorcą mogą być osoby prywatne, osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze niemające osobowości prawnej. Ubiegając się o przyznanie kredytu musimy wypełnić wniosek, w którym zaznaczymy celowość kredytu, oraz rodzaj pożyczki, na, jaką się zdecydowaliśmy. Musimy mieć ze sobą dowód osobisty, drugi dokument ze zdjęciem potwierdzający naszą tożsamość np. paszport, prawo jazdy, legitymację emeryta lub rencisty. W przypadku mężczyzn, którzy nie ukończyli 22 roku życia, wymagana jest książeczka wojskowa potwierdzająca uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Published by